Přihlášení

nebo

Facebook


Zapomenuté heslo

Zapomenuté heslo

Zadejte email uvedený při registraci, budou Vám na něj odeslány nové registrační údaje.

Pro registraci přejděte na nejnovější verzi Kulinářského Umění na adrese https://knihovna.kulinarskeumeni.cz/registrace

Přejít na KU3
ČLENSTVÍ
Naučte se s námi techniky Kulinářského umění...

Ochrana osobních údajů

Váš souhlas

Aktivně poskytované informace.

Pasivně poskytované informace.

 

Smluvní podmínky

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi R&B Gastronomy s.r.o., se sídlem Vězeňská 912/6, Praha 1 – Staré město, IČ 24765554 (dále jen jako „R&B“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po zaregistrování a připsání platby na účet provozovatele bude účastníkovi aktivován přístup na zaplacené kurzy Kulinářského umění dle zakoupené licence.
 3. Objednávku lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Bez zbytečného odkladu poté, co R&B obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy do kdy a v jakém rozsahu může začít využívat služeb portálu Kulinářské umění.

Cena licencí

 1. Cena příslušných licencí (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena podle ceníku, který je aktualizován a je k dispozici na webu www.kulinarskeumeni.cz.
 2. Kurzovné je možné uhradit jednou z dostupných platebních metod.
 3. Obdržením platby je účastník zapsán do online kurzů Kulinářského umění dle zakoupené licence.
 4. Po zaplacení příslušné licence účastníkem a aktivaci přístupu pro účastníka do portálu Kulinářského umění není možné odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz zaplacených za příslušnou licenci.

Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a komunikační potřeby R&B. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce licence do databáze R&B.
 2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.kulinarskeumeni.cz
 3. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má R&B plný nárok zrušit jeho účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 4. Účastník vzdělávacího portálu Kulinářského umění je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové a ostatní materiály výhradně pro své potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má R&B plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 5. Veškeré texty, kvízy, multimediální výklady a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
 6. R&B tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu Kulinářského umění třetím osobám.
 7. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací portál Kulinářského umění společnosti R&B se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce a gastronomii. Z toho důvodu mohou být některé funkce vzdělávacího portálu aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.

 

Podmínky používání stránek

Platné a účinné od 1. 6. 2014

Materiály na těchto webových stránkách

Přesnost a aktuálnost údajů

Zrušení registrace uživatelů

Závěrečná ustanovení

Dotazy, podněty a případné stížnost 

 

Partneři Kulinářského umění

BidvestPerfect Canteen DickKulinářská akademie Aramark Nespresso Asociace kuchařů a cukrářů ČR  
 
Všichni partneři